Rijbewijskeuring

Hebt u voor het halen of behouden van uw rijbewijs een rijbewijskeuring nodig? Dan kunt u hiervoor een afspraak maken via de assistente.

De kosten voor een rijbewijskeuring door een van onze huisartsen bedragen 45 euro (contant te betalen, pinnen is niet mogelijk).

Houd u er rekening mee dat wij geen rijbewijskeuringen uitvoeren voor onze eigen patiënten. Bent u patiënt van onze praktijk, dan dient u dus een rijbewijskeuring aan te vragen bij een andere huisarts of bij een keuringsarts.

Als huisartsen zijn we bevoegd om rijbewijskeuringen uit te voeren voor motor- en autorijbewijzen, al dan niet met aanhanger (rijbewijs A en B, al dan niet met E). Rijbewijskeuringen voor vrachtauto of bus (C, D) dienen altijd door een arts van een arbodienst te worden gedaan.

Kijk voor meer informatie over rijbewijskeuringen op de site van het CRB.