Afspraak maken

Om een afspraak te maken op het spreekuur, kunt u iedere ochtend tussen 8.00 en 12.00 uur bellen met de assistente, op telefoonnummer 020-6152537.

Als u belt om een afspraak te maken, zal de assistente u vragen naar de aard van uw klacht. Dit is nodig om het spreekuur zo efficiënt mogelijk te kunnen indelen.

Als uw klacht echt dringend is, zal de assistente proberen nog dezelfde dag een afspraak voor u te maken. In andere gevallen kan het voorkomen dat u niet direct dezelfde dag bij ons terecht kunt.

Een afspraak duurt 10 minuten. Denkt u meer tijd nodig te hebben, bijvoorbeeld bij meerdere problemen, bespreek dit dan met de assistente. Zij kan u zo nodig een dubbele afspraak geven.

De assistente is opgeleid om uw klacht goed te kunnen inschatten.

Heeft u een voorkeur voor een van de artsen, geef dit dan aan bij het maken van de afspraak.

Over het algemeen is het aan te bevelen om voor dezelfde klacht bij dezelfde arts terug te komen op het spreekuur.